Kvinner som vasker og tørker hendene i et toalettrom

Slik gir du en flott passasjeropplevelse på flyplasser

Flyplassens driftsledere må levere i henhold til passasjerenes forventninger og sikre kvaliteten på alle kontaktpunkter. I artiklene nedenfor kan du lese mer om passasjeropplevelsen på flyplasser. 

Flyplasser er mer enn bare passasjerterminaler. De fleste er komplekse, multifunksjonelle reisesentre med et bredt spekter av tjenester som bidrar til den samlede omsetningen til flyplassen. Tjenestekvalitet (Airport Service Quality, ASQ) er et ledende passasjerrettet tjeneste- og benchmarkingsystem som måler kundetilfredshet. Undersøkelser viser at det er en direkte sammenheng mellom kundetilfredshet og omsetning.*

En viktig rolle i den totale reiseopplevelsen
Fokus for mange av flyplassens driftsledere har skiftet kurs, fra tradisjonell byggledelse til opplevelsesledelse. Hva er forskjellen? I opplevelsesledelse er målet å levere etter passasjerens forventninger og tilby kvalitet gjennom alle kontaktpunkter. Flyplassbesøket er en viktig del av den helhetlige reiseopplevelsen, noe som betyr at hvert eneste kontaktpunkt er viktig. 


Hygiene og passasjertilfredshet
Passasjertilfredshet og ASQ-resultater påvirkes av hygiene og renslighet i terminaler og på toaletter, kanskje mer nå enn noen gang. Fra et vedlikeholdsperspektiv betyr dette å sikre et konsekvent høyt nivå av rengjøring og hygiene, samt å sikre tilgjengelighet på hygieneprodukter for å forebygge klager. Når kravene til driftseffektivitet øker, ser man samtidig en økning i interessen for løsninger som sparer tid og forebygger tomme dispensere, rot og avfall. I tillegg er det behov for at driften skal bli mer optimalisert og bærekraftig. Heldigvis kan alt dette oppnås ved hjelp av data i sanntid og teknologi i form av datastyrt rengjøring. 


Registrer deg for en rask demonstrasjon av Tork Vision Renhold.

tork_easycube_cleaner_800x500.jpg

Hvordan en oppgradering til datastyrt renhold kan styrke passasjeropplevelsen på flyplasser

 
Millioner av passasjerer passerer gjennom flyplassens toaletter hvert år. Leverandører av rengjøringstjenester må være i stand til kontinuerlig å håndtere dagens mest presserende kvalitet og hygieneutfordringer for å opprettholde ASQ-resultater, samtidig som de balanserer budsjetter og bærekraftsmål. Besøksflyten er veldig ujevn og rushtidene er intense, men hver enkelt passasjer forventer å komme inn i et rent toalettrom med tilgjengelig toalettpapir, håndtørk og såpe.
 
Jobb proaktivt 
Datastyrt renhold betyr at renholdsressursene og deres ledere får informasjon om rengjøringsbehov i sanntid. Det blir mulig å rengjøre nøyaktig det som trengs, når og hvor det trengs, og dette frigir tid for rengjøringsteamene. Tid som heller kan investeres i bedre rengjøringskvalitet for å sikre en høy hygienestandard – inkludert hygieneprotokoller – og renslighet for de reisende. Faktisk indikerer data innhentet fra eksisterende kunder at et skift til datastyrt rengjøring har hjulpet dem med å spare opptil 20 % på timer brukt til rengjøring**** og å sørge for at dispenserne er fylt opptil 99 % av tiden***** – til tross for den varierende passasjerflyten som er en uunngåelig del av rengjøringen på en passasjerterminal. I tillegg kan ledere analysere data over tid for å forbedre rengjøringsprosedyrer, planlegging, innkjøp og logistikk. 
 
Få høyere kvalitet og færre klager
Datastyrt renhold gjør at rengjøringspersonalet kan levere høyere renholdskvalitet med mindre innsats, da arbeidet blir mer meningsfullt og mindre stressende fordi man kjenner behovene i sanntid og kan levere høyere kvalitet. Dette eliminerer klager før de oppstår, og gir en positiv og bærekraftig opplevelse for passasjeren – ingen flere tomme dispensere og uryddige områder. Denne proaktive tilnærmingen til rengjøringsdriften har vist seg å føre til opptil 30 % høyere kundetilfredshet******. 
 
Det er på tide å gå digitalt.

Datadrevet rengjøring

Sanntidsdata om rengjøringsbehov gjør det mulig å forbedre rengjøringsoperasjonene dramatisk på tre viktige måter:

Produktanbefalinger

Referanser


* https://aci.aero/wp-content/uploads/2019/08/ACI_ASQ_Product_and_Services_Brochure.pdf 

** https://www.buildings.com/news/industry-news/articleid/22085/title/unclean-restrooms-impact-students 

*** Sammenlignet med konkurrentens lengste rull med håndtørk i Europa og Nord-Amerika

**** Basert på dokumenterte resultater oppnådd fra tre Tork Vision Renhold-kunder, målt før og etter implementeringen av Tork Vision Renhold.

***** Målt over nesten 13 000 tilkoblede dispensere mellom juni og desember 2019, basert på tid per måned der en dispenser har tom-status mot totaltid per måned.

****** Måling av gjestetilfredshet i to Tork Vision Renhold-toalettrom og to tradisjonelt vedlikeholdte og utstyrte toalettrom på ISSA/Interclean-messen i mai 2016.


Merk: Tork Vision Renhold var tidligere kjent som Tork EasyCube®.