Å skape et bærekraftig liv utenfor hjemmet

I dag tilbringer vi mer og mer tid utenfor hjemmet – på arbeidsplassen, hoteller, skoler, restauranter og flyplasser. Dette betyr at etterspørselen etter løsninger som kan gjøre livet utenfor hjemmet mer bærekraftig øker. 
 
Vi hjelper deg med å levere bærekraftige løsninger i din forretningsvirksomhet, der du imøtekommer behov og etterspørsel til kunde og forbruker. Dette omfatter alt fra forbedret helse og bedre hygiene, til mer ressurseffektive løsninger for å redusere avfall eller forbedre arbeidsmiljøet for dine rengjørere, kokker eller helsepersonell.
 
Hos Tork er vi engasjert i å skape et mer bærekraftig liv utenfor hjemmet. 

 

Hvordan vi legger til rette for et mer bærekraftig liv utenfor hjemmet

Vår oppgave er å utvikle løsninger for å gjøre livet utenfor hjemmet mer bærekraftig. Vårt engasjement innen bærekraft er basert på tre hovedområder der vi mener at våre produkter og løsninger vil gjøre størst forskjell: velvære, mer fra mindre og sirkularitet.

Velvære

Hygiene, helse og velvære er nært knyttet sammen. I utviklingsland er tilgang på rent vann og forbedrede hygieneløsninger fundamentalt for å forhindre spredning av sykdom. I deler av verden der dette ikke er en like stor trussel, er hygiene likevel essensielt for helse og velvære. På hoteller, restauranter og kaféer for eksempel, spiller hygiene en viktig rolle for omdømme, ikke bare ved å forhindre spredning av sykdom fra kjøkken til kunde, men også ved å holde alle områder rene og presentable til enhver tid. På sykehus kan opptil 70 % av helserelaterte infeksjoner forhindres med en forbedret hygienepraksis, og forbedrede hygienestandarder på førskoler og skoler kan redusere fraværet med opptil 54 %. Gjennom opplæringsprogrammer for hygiene, forskning og samarbeid, er vi dedikert til å forbedre hygienestandarder for alle utenfor hjemmet.
 
Vårt fokus på velvære betyr også at vi utvikler løsninger for å gjøre driftsledelse mindre stressende og fysisk krevende, for eksempel ved å introdusere ergonomisk emballasje, eller ved å tilby datastyrte rengjøringssystemer. I industrien reduserer rengjøringsklutene våre behovet for løsemidler med opptil 41 %.

Mer fra mindre

Å redusere miljøpåvirkningen i form av avfall og karbonutslipp er en stor bekymring for alle virksomheter i dag – uansett sektor, størrelse og beliggenhet. 
 
Vi tilbyr løsninger som reduserer avfall og karbonutslipp, uten å gå på akkord med kvalitet. Å få mer fra mindre betyr å revurdere hvordan vi designer og produserer ting gjennom hele verdikjeden. Gjennom livssyklusanalyser (Life Cycle Assessment, LCA) vurderer vi systematisk miljøpåvirkningene for alle stadiene av et produkts liv, og finner måter for å få mer ut av mindre. Vi utvikler også løsninger som reduserer forbruk, som for eksempel én-om-gangen serviettdispenser.

Sirkularitet

Det neste store steget for å sikre en bærekraftig fremtid omfatter å tenke nytt rundt virksomhet og forbruk. Samfunn endrer seg sakte fra lineære til sirkulære, og dette krever nye forretningsmodeller som tar for seg en ansvarlig bruk av ressurser gjennom et tankesett rundt «designe, redusere, gjenbruke og resirkulere».
 
Når det gjelder profesjonell hygiene, er resirkulering en større utfordring på grunn av sikkerhetshensyn, men det finnes en rekke samarbeid mellom virksomheter og avfallshåndteringsselskaper som utforsker mulighetene til å resirkulere alt som produseres. Hos Tork har vi tatt denne utviklingen på alvor, og skapt sirkulære løsninger for kundene våre, med Tork PaperCircle® (i EU) og Closed Loop Recycling (i USA).

Kunnskap, innovasjoner og samarbeid

Vi skaper verdi for kundene våre ved å fokusere på kunnskap, innovasjoner og samarbeid som gjør virksomhetene deres sunnere og bedre.
 
Gjennom dyptgående kunnskap og forståelse av trender og utvikling som påvirker kundene våre i forskjellige bransjer, sørger vi for at vi alltid er ett skritt foran. Enten det handler om oppdatert informasjon om forbrukerholdninger til bærekraft, den siste forskningen rundt infeksjoner knyttet til helsevesenet eller siste trender innen resirkulering, kan du være sikker på at vi har oversikten.
 
Bærekraft er også i sentrum av våre innovasjoner. Med ledende innovasjoner som Tork PaperCircle®– verdens første resirkuleringstjeneste for papirhåndtørk – og Tork EasyCube®, sparer kundene våre tid og anstrengelser. Vi er ledende innen vår bransje.
 
Å samarbeide med kundene er nøkkelen til vellykkede og bærekraftige innovasjoner, og vi samarbeider med dem gjennom utviklingen av nye produkter og tjenester. Gjennom studier i sanntid, produkttesting og forbedringsprosesser optimerer vi løsninger for å imøtekomme kundenes behov.

En verdensleder innen bærekraft

Tork er en del av det globale hygiene- og helseselskapet Essity, anerkjent som et av verdens mest bærekraftige selskaper. En rekke priser og vurderinger reflekterer det bærekraftige arbeidet vårt. Vi har veletablerte og reviderte globale retningslinjer for forsyning av råvarer. Kun bærekraftige fibre fra ansvarlige kilder brukes i Tork-produktene.  
 
Les mer om Essitys bærekraftsarbeid og målsettinger her: https://www.essity.com/sustainability
 
Fokusområde InfoGraphic.jpg

Skriv ut Last ned